Teblad och Chai-pulver

Här hittar du högkvalitativa teblad och Chai-pulver. Tebladen har pyramidformade tepåsar i nylon, vilket betyder att det är kvalitetste som ligger i påsarna.