Tefilter

Tefilter. Tefilter i papper eller som permanent insats till en kopp eller kanna.