Handelsvillkor

Nordic Tea ApS
CVR. nr 42318736
Møllestræde 6
3400 Hillerød
info@nordic-tea.dk
tel 70270377

Betalning

Du kan betala med Dankort, MobilePay, Swipp, Visa, Mastercard, Via Electron, eDankort, American Express och konsumentföreningen.

Leverans

Din beställning skickas med Post Nord eller GLS. Om du köper i DK för över DKK. 350,- vi betalar frakten.

Vi använder Post Nords eller GLS:s priser,

Din beställning kommer att packas inom 24 timmar efter att du lagt den, men du kan inte förvänta dig att din beställning skickas samma dag som du beställer. Om vi ​​tar emot beställningen efter kl 10 skickas den inte förrän nästa dag. Därför säger vi att det du beställer idag, vi skickar imorgon. Vi har dock stängt på helger och helgdagar.

Du får din beställning 3-6 dagar efter att vi tagit emot den. Reservation tas för oegentligheter hos Post Nord och GLS.

Definitioner:
Parterna i avtalet

"Köpare" används för den fysiska person som huvudsakligen agerar utanför sitt yrke och som genom att lämna en beställning till Nordic Tea ApS lämnar ett erbjudande om köp och leverans av vissa varor.

I det följande används "Nordic Tea ApS" både för den fysiska eller juridiska person som vid orderbekräftelse accepterar Köparens beställning och säljer de beställda varorna, och för den webbplats från vilken varor presenteras och beställs.

Produktinformation:
Hos Nordic Tea ApS avslöjas produktens väsentliga egenskaper, för ytterligare information eller frågor om befintlig information kan du skicka ett mail till Nordic Tea ApS via info@nordic-tea.dk

Priser:
Alla priser är dagspriser och gäller endast på beställningsdagen. Prisförändringar kan därför förekomma.
Alla angivna priser inkluderar 25% moms. Priserna är dagspriser.

Beställa:
Presentation av varor tillsammans med pris på Nordic Tea ApS är inget bindande erbjudande utan endast en inbjudan att lämna ett erbjudande.
Köparens beställning av varor från Nordic Tea ApS utgör inte ett bindande godkännande utan snarare ett bindande erbjudande till Nordic Tea ApS att köpa varan på angivna villkor.

Ett bindande avtal mellan Köparen och Nordic Tea ApS ingås först när Nordic Tea ApS accepterar det av Köparen lämnade erbjudandet i en orderbekräftelse.

Betalning:
Kontouppgifterna du anger vid köp av varor skickas direkt till PBS i krypterad form (SSL) som bara du och PBS kan läsa. Det är alltså ingen annan som ser eller lagrar informationen om dig.

Vid köp med mobilepay och alla betalkort dras beloppet från ditt konto först när varan har skickats från Nordic Tea ApS.

Risken för oavsiktlig död eller försämring:
Först vid den tidpunkt då de beställda varorna har kommit i Köparens besittning övergår risken för att den beställda varan går under eller skadas på grund av oavsiktliga omständigheter till Köparen.

Klagomål:
Nordic Tea ApS ger enligt köplagen 2 års reklamationsrätt från leverans för tillverknings- och materialfel (brister). Det innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller priset reducerat, beroende på den specifika situationen. Reklamationsrätten omfattar inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller obehörigt ingripande.

Ange och visa på begäran vad felet består av. Om reklamationen är berättigad återbetalar vi givetvis dina (rimliga) fraktkostnader.

Varan skickas till:

Nordic Tea ApS
Møllestræde 6
3400 Hillerød

  Friskrivningsklausul och garanti:

  Nordic Tea ApS har gjort det enkelt för dig att få relevant information på andra webbplatser genom länkar. Dessa webbplatser ligger utanför Nordic Teas kontroll. Vi kan därför inte på något sätt hållas ansvariga för innehållet på dessa sidor.
  Information om de beställda varorna från sådana webbplatser ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan Köparen och Nordic Tea ApS.
  Säljaren ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster till följd av att den beställda varan kommer för sent till Köparen, eller att den beställda varan lider av fel, när förseningen eller defekterna beror på Köparens handlande eller underlåtenhet eller omständigheter utanför Nordic Teas kontroll. t.ex. krig, uppror, oroligheter, brand, ingripande av staten, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejker och lockouter, eller liknande.
  Nordic Tea ApS lämnar ingen självständig garanti för de beställda varorna, och Köparen erhåller endast de garantier som tillverkaren utfärdar till Köparen.

  Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du:

  • har fått din vara
  • tar den sista varan i fysisk besittning vid överenskommelse om flera olika varor som beställs i en beställning och levereras individuellt
  • får fysisk besittning av det sista partiet, eller den sista delen, vid avtal om leverans av en produkt bestående av flera partier eller delar.

  Du måste meddela oss inom 14 dagar från mottagandet att du vill ångra ditt köp. Anmälan ska göras på info@nordic-tea.dk . I ditt meddelande måste du tydligt göra oss uppmärksamma på att du vill utnyttja din ångerrätt.

  Du kan inte ångra det genom att helt enkelt vägra att ta emot varan utan att tydligt meddela oss detta samtidigt.

  Du måste skicka tillbaka din beställning till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill ångra ditt köp. Du ska stå för de direkta kostnaderna i samband med retur av varan.

  Vid retur ansvarar du för att varan är ordentligt packad.

  Du bär risken för varorna från tidpunkten för leverans av varorna.

  Kostnaderna för retur beräknas uppgå till ca. 100,00 DKK.

  Vi återbetalar inte begagnade varor och fraktkostnader.

  TE, KAFFE, GOTT OCH DILIK kan inte returneras, då de tillhör livsmedelsprodukter enligt konsumentavtalslagen.

  Om du INTE returnerar MATVAROR, utan andra varor som inte tillhör livsmedelsprodukter, ska de meddela oss om ångerrätten senast 14 dagar efter mottagandet av varorna och skicka de oanvända varorna till oss.

  Om den returnerade varan har ett reducerat värde kommer dess värde att bedömas i förhållande till återförsäljning.

  Varans skick när du skickar tillbaka den

  Du ansvarar endast för eventuell försämring av varans värde som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktionssätt. Med andra ord – du kan prova produkten på samma sätt som om du provat den i en fysisk butik.

  Om varan är prövad utöver vad som beskrivs ovan betraktar vi den som använd, vilket innebär att om du ångrar köpet får du endast en del eller inget av köpesumman tillbaka, beroende på varans kommersiella värde .

  För att få tillbaka hela köpesumman måste du alltså göra detsamma som du kan i en fysisk butik. Du kan testa produkten, men inte använda den faktiskt.

  Om du ångrar ditt köp får du självklart tillbaka det belopp du betalat till oss. Vid en värdeminskning som du ansvarar för kommer detta att dras av från köpeskillingen.

  Om du utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala alla betalningar som tagits emot från dig, inklusive leveranskostnader (men inte extra kostnader till följd av ditt eget val av en annan leveransmetod än den billigaste formen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från det datum då vi fick meddelande om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

  Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan, såvida du inte har tillhandahållit dokumentation på att du har returnerat den innan dess.

  Om du ångrar köpet ska varan skickas till:

  Nordic Tea ApS
  Møllestræde 6
  3400 Hillerød

   Du kan även häva köpet genom att ge ett tydligt besked och lämna det personligen till ovanstående adress mot förhandsöverenskommelse.

   Vad ska jag skicka tillbaka?

   Du måste bifoga en kopia av orderbekräftelsen. Expeditionen går snabbare om du även fyller i vårt formulär/standard avbokningsformulär eller bifogar följande ; Faktura.

   Notera! Vi tar inte emot paket skickade av postförskott.

   Komma att ändras:
   Nordic Tea ApS förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt att du löpande håller dig informerad om eventuella förändringar som har skett.

   Missbruk:
   Missbruk av Nordic Tea ApS resulterar i en polisanmälan.

   Personuppgiftspolicy

   För att du ska kunna ingå ett avtal med oss ​​behöver vi följande information:

   • Namn, adress, telefonnr. och e-postadress.

   Vi registrerar dessa personuppgifter och skickar dem vidare till Post Nord/GLS för att kunna leverera varorna till dig.

   Personuppgifterna registreras hos Nordic Tea ApS och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. Personuppgiftsansvarig på www.nordic-tea.dk är Jens Risom.

   Som registrerat hos Nordic Tea ApS. du har alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du hittar all denna information efter att du har loggat in på ditt konto och orderhistorik. Informationen du hittar här är ALL information vi har om dig, och inga andra.

   Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till direktör Jens Risom på telefon 70270377 eller mail jr@nordic-tea.dk

   Tillgång till klagomål

   Om du vill klaga på ditt köp ska du kontakta oss i vår fysiska butik, antingen genom att besöka, per telefon 7027 0377 eller mejla info@nordic-tea.dk. Om vi ​​inte lyckas hitta en lösning kan du framföra klagomål till berörda nämnder inom området, om förutsättningarna för detta är uppfyllda.

   Konkurrens- och konsumentverket
   Carl Jacobsen väg 35,
   2500 Valby
   www.forbrug.dk

    Om du är en konsument som bor i ett annat EU-land än Danmark kan du klaga till EU-kommissionens onlineklagomålsportal här - http://ec.europa.eu/odr

    Villkoren uppdaterades senast den 22 maj 2021

    Länkar:
    PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
    FDIH / Konsumentrådet
    den danska konsumentstyrelsen
    Den danska konsumentstyrelsen - med betygsbok över nätbutiker
    Konsumentrådet
    Konsumentinformation